Cestovní příkaz

+420 602 310 051

Cestovní příkaz

Jezdíte často na služební cesty? Jejich součástí je také vyplnění cestovního příkazu, na jehož podkladě máte nárok na stravné či náhradu za použití soukromého vozidla.

Rezervace aut

Tip pro vás: Zaregistrujte se do našeho věrnostního systému a získáte ZDARMA epublikaci Jak na to.

Správa vozového parku

Tip pro vás: Zaregistrujte se do našeho věrnostního systému a získáte ZDARMA epublikaci Jak na to.

Schvalování aut

Tip pro vás: Zaregistrujte se do našeho věrnostního systému a získáte ZDARMA epublikaci Jak na to.

Zahraniční cestovní příkaz

Tip pro vás: Zaregistrujte se do našeho věrnostního systému a získáte ZDARMA epublikaci Jak na to.

Výhody

Úspora času:

● Při schvalovacím procesu - nemusí nikdo nikam chodit.

● Při zadávání cestovního příkazu  je vyplněná hlavička a maximum funguje automaticky.

● Při rezervaci aut, kdy nemusím shánět správce autodopravy a mám auto rezervováno na tři kliky.

Efektivita:

● Všichni mají přehled o svých cestovních příkazech.

● Maximalizace využití vozového parku a sníženi rizika administrativní chyby.

● E-mailová notifikace každého kdo to potřebuje.

Tip pro vás: Zaregistrujte se do našeho věrnostního systému a získáte ZDARMA epublikaci Jak na to.

Software a licence:

● Jednoduchá licenční politika

bez dalších nákladů na SW pro provoz aplikace.

● Možnost poskytnutí aplikace jako služby včetně hostingu služby.

● Možnost pronájmu.

S aplikací rezervace aut získá zaměstnavatel přehled o vytížení služebních aut v přehledné grafické podobě. V rezervaci aut se dá jednoduše plánovat vytížení aut, rezervace aut, plánované a neplánované servisy. Přidání a správa aut je jednoduchá, tak jako přidělování.

Zaměstnanec si přímo ze svého počítače zarezervuje vozidlo pro účely své služební cesty. V grafickém rozhraní si vybere správní a volné vozidlo. Rezervací vozidla souběžně s žádostí o schválení cestovního příkazu si šetří čas a získává jistotu, že bude vždy včas na správném místě.

Evidence vozového parku v elektronické podobě minimalizuje provozní náklady a rizika. V systému jsou údaje jako je platnost STK, platnost pojistek, případně kdy má mít vozidlo další servisní prohlídku nebo zda již má přezuté zimní gumy. Zadávání a editace je jednoduchá, a společně s oscanovanými smlouvami, které se dají do systému nahrát můžete spravovat vozový park odkudkoliv

Elektronické evidence snižuje prostoje vozidel a umožňuje jejich efektivnější vytížení. Zaměstnanec má tudíž k dispozici více služebních aut, které jsou ve velmi dobré kondici. Cestuje tedy s vozidlem, které je v pořádku. Pro různé účely služebních cest za různých povětrnostních podmínek si zaměstnanec může vybrat správné vozidlo, se který nejlépe splní účel služební cesty.

Schvalovaní aut v modulu autodoprava umožňuje řídit provoz vozového parku. Správce má možnost vozidlo schválit, rezervovat, případně odebrat. V případě, že je vozidlo k dispozici aplikace provede automatickou rezervaci, takže správce řeší jen konfliktní stavy.

Uživatel má možnost si rovnou rezervovat vozidlo tj. automaticky schválit a rezervovat, pokud je volné. V případě, že je vozidlo obsazeno danou dobu, je o tom uživatel informován a může si požádat o rezervaci vozidla. V případě změny je uživatel informován mailem.

Zahraniční služební cesty jsou modulem aplikace, která vám umožní schvalování a vyúčtování. Automatické výpočty stravného, zahraničních diet podle času a měny jsou v souladu se zákonem. Ušetří účetním spoustu času.

Zaměstnanec jezdící pravidelně zahraniční služební cesty ocení komfort automatického výpočtu náhrad a diet. Ti, kteří jezdí zřídka, mohou nahrát jako přílohy letenky, doklad, atd. a jejich účetní může vyúčtování zadat za ně.

Cestovní příkaz

Tip pro vás: Zaregistrujte se do našeho věrnostního systému a získáte ZDARMA epublikaci Jak na to.

Tip pro vás: Zaregistrujte se a získávejte ZDARMA aktuální informace.

S aplikací Cestovní příkaz zaměstnavatel získává podrobnou evidenci o cestujících, schválených cestách, účelu cest atd.

Správný a automatický výpočet cestovních náhrad (stravné, náklady na použití vozidla) šetří čas nejen zaměstnancům, jejich nadřízeným a hlavně účetním při vyúčtování. Centrální správa  a flexibilní nastavení schvalování umožňuje rychlé nasazení

Zaměstnanci si aplikací Cestovní příkaz mohou rychle a operativně vyplnit cestovní příkaz a nechat schválit cestu svým nadřízeným. Aplikace snižuje chybovost a odstraňuje rutinní opisování údajů což vede ke snížení administrativní zátěže. Automatický a správný výpočet stravného a cestovních náhrad zrychluje vyřizování cestovního příkazu.

Tip pro vás: Zaregistrujte se do našeho věrnostního systému a získáte ZDARMA epublikaci Jak na to.

Kontakt

Romana Kovalová

+420 602 310 051

Sídlo společnosti:

Scenario s.r.o.

Pohraniční 1435/86

703 00 Ostrava

Scenario s.r.o. zapsána v obchodním

rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

oddíl C, vložka 55460

IČO: 294 62 177 DIČ:    CZ 294 62 177

Scenario s.r.o., všechna práva vyhrazena. Česká republika 2013-2017 ©